ZABÝVÁME SE

 • ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY STAVEB
 • PROJEKTOVÁNÍM POZEMNÍCH STAVEB
 • PROJEKTOVÁNÍM OBČANSKÝCH, PRŮMYSLOVÝCH STAVEB
 • PROJEKTOVÁNÍM STAVEB PRO BYDLENÍ VČETNĚ STAVEB RODINNÝCH DOMŮ

SPECIALIZACE

 • OCELOVÉ KONSTRUKCE
 • BETONOVÉ KONSTRUKCE
 • ROZPOČTOVÁNÍ STAVEB
 • STATICKÉ POSOUZENÍ STAVEB
 • POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVEB
 • PROJEKTOVÁNÍ PŘÍPOJEK VODY, KANALIZACE (ČOV), PLYNU, KGJ

SLUŽBY

 • ZPRACOVÁNÍ PENB (Průkaz energetické náročnosti budov)
 • KOORDINÁTOR BOZP
 • DOZORY STAVEB TDI, AD, STAVEBNÍ DOZOR

VYŘIZUJEME

 • ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
 • UZEMNÍ SOUHLAS
 • OHLÁŠENÍ STAVBY
 • STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • UŽÍVANÍ STAVBY
 • VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU
 • OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ

RODINNÉ DOMY

 • ZDĚNÉ STAVBY
 • DŘEVOSTAVBY
 • BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE
 • NÍZKOENERGETICKÝ DŮM
 • PASIVNÍ DŮM
 • NULOVÝ DŮM, DŮM S PŘEBYTKEM TEPLA

Galerie

Ukázky některých realizací, projektových dokumentací a vizualizací

Kontakt

albro.cz, s.r.o.
IC: 27782930

Ing. Bronislav Ondrušek, jednatel
M| +420 603 156 657
E| ondrusek@albro.cz
F| oprávnění vypracovávat PENB | MPO ČR - 0867
F| autorizovaný inženýr | ČKAIT - 1102404 | Pozemní stavby
F| osvědčení k činnosti koordinátora BOZP | I.T.I. - ITI/326/KOO/2013
F| uživatel Cenové soustavy ÚRS | Certifikát č.: CSC - 330006211420142

Působíme v rámci celé České republiky